Honeyflow.com | FAQ's | Community |

First Flow Box in Sweden?


#1

Ett år av väntan! Och nu har flowboxen kommit :slight_smile: Insåg efter att idag satt ihop den att jag snålat vid beställningen… botten, yngellåda och tak har jag inte köpt… Plötsligen kom loppisböckerna från tidigt 1900-tal om biodling till användning. Som tur är har jag en man men full snickarverkstad - detta ska lösas!

A year of waiting! And last the flow box has arrived :slight_smile: When mounting, realised I´ve been too stingy when ordering, missing both bottom, brood box and lid etc. … But the books bought in thrift shops from the beginning of the 1900th will become useful. Lucky me has a husband with full wood-shop - this will be solved!


#2

Jättebra! Jag kan prata lite svenska :blush: But that is the limit… I was babysitter to some Swedish toddlers, many years ago.


#3

Ja! Kul - det blir spännande. Största problemet blir ju vintern :formning: Men innan dess ser vi fram mot en en produktiv sommar!!!

Yes! Fun . it´s going to be a thrill! Biggest problem will be the winter (guessing). But first, looking forward to a productive summer! :slightly_smiling:


#4

Grattis från Ramdala (Karlskrona) Min kupa och ramar ska skickas i mitten av Mars, spänd väntan
Skicka gärna feedback och uppdatera hur ramarna fungerar för er
//jörgen


#5

Absolut! Blir kul :slightly_smiling: